מדיניות אפליקציה – לוח ניסן

לוח ניסן מברך אותך ("המשתמש") על שבחרת להשתמש באפליקציית בית הכנסת שלי, אשר נועדה לאפשר למשתמשים לקבל מידע על בתי הכנסת, זמני תפילות, הודעות, ע"נ, ועוד..
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן חלים על השימוש באפליקצית להשתמש באפליקציית בית הכנסת שלי (להלן: "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי לוח ניסן, משד' האמוראים 54 בית שמש להלן:) "לוח ניסן").
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, לנשים ולגברים כאחד.
בעצם התקנת האפליקציה והשימוש בתוכן ו/או באמצעות סימון "v" בתיבה המיועדת לכך בתחתית  מסך הודעת הפתיחה של האפליקציה, הינך מאשר כי ניתנה לך האפשרות לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המהווים הסכם משפטי מחייב ("ההסכם") וכי הינך מסכים לכל התנאים המפורטים בו.
אנא קרא בעיון את כל התנאים המפורטים בהסכם. אם אינך מסכים לאילו מתנאי ההסכם, הנך מחויב, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך ואינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים, בכל אופן שהוא.
תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי חכם, מחשב לוח (טאבלט) וכיוצ"ב, במערכות הפעלה של אפל (IOS) וגוגל (אנדרואיד) בלבד.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות: תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים, וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.
לוח ניסן שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התנאים מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדית, והם יחייבו מרגע פרסומם באפליקציה.
בהתקנת האפליקציה, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה במלואו.

השימוש באפליקציה
הנך רשאי להשתמש בתכנים באפליקציה בהתאם לכללים המפורטים להלן.
הנך רשאי להשתמש באפליקציה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.
אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או מפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.

רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים
שימוש באפליקציה אינו כרוך ברישום כלשהו של משתמש או במסירת פרטים אישיים כלשהם.

קישורים באפליקציה
באפליקציה תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים המאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. לעניין עמודים חיצוניים שאינם שייכים למשרד, התכנים אינם מתפרסמים על ידי לוח ניסן או מטעמו ולוח ניסן אינו שולט או מפקח עליהם והקישור אליהם מובא לנוחות המשתמש בלבד. העובדה שהאפליקציה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת לוח ניסן לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.  אין לפרש קישור לעמודים אלו כמתן חסות, אישור, המלצה או העדפה של לוח ניסן לעמודים המקושרים, למפעילי האתרים או לחומר המוצג בהם. ייתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. השימוש וההסתמכות על קישורים אלו הינו באחריות המשתמש ולוח ניסן אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים או לזמינותם ואינו אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. לוח ניסן רשאי למחוק כל קישור בכל עת. כמו-כן, במהלך הזמן עשויים לחול שינויים בעמודים המקושרים. לוח ניסן אינו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אם נמצא כי הקישור אינו תקין הינך מוזמן להודיע על כך למנהלי האפליקציה.

תכנים בנושאי בטיחות ובטחון ונושאים כלליים
באפליקציה תמצא תכנים בנושאי בטיחות ובטחון, לרבות מידע על תחזית אירועי מזג אויר קיצוניים, אירועים משמעותיים בתחומי בטחון, בריאות, פוליטיקה, חברה, כלכלה וכיוצ"ב, המתרחשים במדינות חוץ. מקורם של חלק מהתכנים במשרד ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי גורמים חיצוניים.על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר השהות במדינת החוץ וכל התנהלות אחרת במדינת החוץ. התוכן הוא כללי בלבד ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש/ת או בקבלת ייעוץ מקצועי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באפליקציה, תיעשה על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות
לוח ניסן מכבד את פרטיותך באפליקציה ומחויב להגן על המידע האישי שאתה משתף עם לוח ניסן. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
לוח ניסן אינו אוסף מידע כלשהו על פרטי המשתמש אלא רק מידע טכני של מזהה המכשיר הנייד שבשימוש וסוג מערכת ההפעלה שלו שמכשיר הטלפון הנייד מספק באופן אוטומטי. יצוין במפורש כי אין בדיקת מידע או שמירת מידע באשר למיקום הגיאוגרפי של מכשיר הטלפון ו/או המשתמש.
הינך מסכים ומצהיר כי ידוע לך שחלק מהמידע שמועבר לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו באופן אוטומטי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי בעצם התקנת האפליקציה והשימוש בתוכן הינך מסכים כי נשמור את המידע  האוטומטי שהועבר לנו בשרתי האפליקציה.
מטרות איסוף ושימוש במידע: האפליקציה משתמשת במידע הנ"ל על מנת לאפשר משלוח הודעות בדחיפה (פוש) למכשיר הטלפון של המשתמש בנושאי אזהרות נסיעה או הודעות אחרות, בכפוף להסכמתך,  וכן לצורך תפעול שוטף של האפליקציה כגון בקשת מידע של האפליקציה מהשרת. לצורך משלוח ההודעות בדחיפה, האפליקציה מעבירה את מזהה המכשיר למערכות ספק משלוח ההודעות (צד שלישי). באפשרותך להפסיק קבלת עדכונים של הודעות בדחיפה (פוש) כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה עצמה או דרך הגדרות מערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון.
מידע אשר נשמר על המכשיר הנייד, ללא גישה למשרד: כל מידע הנמסר על ידי המשתמש, ובכלל זה כינוי המשתמש וסריקת או שמירת מסמכים ב"תיקיית הנסיעה" (כגון צילום דרכון, צילום פוליסת ביטוח רפואי, צילום כרטיסי טיסה, צילום הזמנות שירות (וואוצ'רים), ומסמכי נסיעה שונים). מידע זה אינו נדרש לצורך השימוש באפליקציה אלא לנוחיות המשתמש בלבד. המידע זה אינו נמסר למשרד והוא מאוחסן רק על גבי מכשיר המשתמש. הנך רשאי להסיר את המידע הנ"ל בכל עת.

קניין רוחני
האפליקציה, התוכן, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות לוח ניסן ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי ההסכם תישמר בידי לוח ניסן ונותני הרישיון שלו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של לוח ניסן, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי ההסכם ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי ההסכם לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של לוח ניסן על פי כל דין.

זמינות האפליקציה, התוכן והשירותים
זמינות ופונקציונאליות האפליקציה, התוכן והשירותים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של לוח ניסן, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של לוח ניסן או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולאריים). לוח ניסן לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו.

סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר
לוח ניסן משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתו של לוח ניסן למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות (malwares), או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של לוח ניסן, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או למשרד, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים.

הסרת אחריות 
לוח ניסן לא יהיה אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים/רוגלות/תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באפליקציה או את הגישה למסמכים אשר שמר המשתמש באמצעות האפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה.
התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לוח ניסן בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באפליקציה.
לוח ניסן לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש באפליקציה או בתוכן המוצג בה, או כתוצאה מאי יכולת לעשות שימוש באפליקציה. השימוש באפליקציה ייעשה, על אחריותך הבלעדית והמלאה.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את לוח ניסן, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באפליקציה והפסקת השירות
לוח ניסן יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים באפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לוח ניסן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי לוח ניסן להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם הפסקת השירותים יחזיק לוח ניסן את החומר הכלול באפליקציה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

כללי
תנאי ההסכם אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.

סמכות שיפוט
על הסכם זה ועל כל תביעה או הליך משפטי בקשר לאפליקציה, לתוכן ו/או לשימוש בהם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו, יהיה בתי המשפט המוסמך שמושבו בישראל בעיר ירושלים. את/ה מסכימ/ה בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

פנו אלינו
לוח ניסן מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, או אם אתה סבור כי באפליקציה פורסם תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. כמו כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש באפליקציה. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: support@l-n.co.il
 

0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות שלך ריקחזרה לחנות
   חשב משלוח
   Apply Coupon
   דילוג לתוכן